ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท บิค คลีน จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

"Big Clean" ร่วมบุญใหญ่ประจำปี วัดบึงทองหลาง

ออกพรรษาปีนี้ Big Clean เราขอมีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ วัดบึงทองหลาง จ.กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการดูแลความสะอาดของทางวัด

ดูแลงานพ่นทำลายเชื้อไวรัส ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี

"Big clean-Big smile" คืนความสุขสู่สังคม ครั้งนี้เรามีโครงการดีๆ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน "โครงการยกระดับความสะอาดอย่างปลอดภัย ต้านไวรัสร้าย(covid-19)" เพื่อยกระดับความปลอดภัยสู่สถานที่ส่วนกลาง

"Big Clean" ร่วมบุญใหญ่ประจำปี วัดบึงทองหลาง

ออกพรรษาปีนี้ Big Clean เราขอมีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ วัดบึงทองหลาง จ.กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการดูแลความสะอาดของทางวัด

Read more

ดูแลงานพ่นทำลายเชื้อไวรัส ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี

"Big clean-Big smile" คืนความสุขสู่สังคม ครั้งนี้เรามีโครงการดีๆ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน "โครงการยกระดับความสะอาดอย่างปลอดภัย ต้านไวรัสร้าย(covid-19)" เพื่อยกระดับความปลอดภัยสู่สถานที่ส่วนกลาง

Read more