ข่าวสารเว็บไซต์

บริษัท บิค คลีน จำกัด

ดูแลงานพ่นทำลายเชื้อไวรัส ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี


โครงการยกระดับความสะอาดอย่างปลอดภัย ต้านไวรัสร้าย(covid-19) : วันที่ 4 เมษายน 2563 บริษัท บิค คลีน จำกัด ได้มีโครงการดีๆภายใต้ชื่อโครงการ "Big clean-Big smile" คืนความสุขสู่สังคม นำทีมโดย CEO และ MD 
ได้เข้าไปทำการพ่นทำลายเชื้อไวรัส ที่"ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี" โดยมีทีมงานคุณภาพฝีมือดี ที่ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี เพื่อเป็นการยกระดับความสะอาดและปลอดภัยขึ้น สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันเช่นนี้


รายการที่เกี่ยวข้อง

"Big Clean" ร่วมบุญใหญ่ประจำปี วัดบึงทองหลาง

ออกพรรษาปีนี้ Big Clean เราขอมีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ วัดบึงทองหลาง จ.กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการดูแลความสะอาดของทางวัด