ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท บิค คลีน จำกัด

กิจกรรมมอบรางวัล


วันที่ 5 มกราคม 2563 : กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานทำความดีในแต่ละหน่วยงาน


Read more  

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารบริษัท

กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริษัท บิคคลีน จำกัด

บริษัท บิคคลีน จำกัด มีการเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันมาฆบูชา

รายการข่าวสาร

Lorem ipsum dolor sit amet sit justo et consectetuer dolor adipiscing.

กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริษัท บิคคลีน จำกัด

บริษัท บิคคลีน จำกัด มีการเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันมาฆบูชา

Read more

รายการข่าวสาร

Lorem ipsum dolor sit amet sit justo et consectetuer dolor adipiscing.

Read more