ข่าวสารเว็บไซต์

บริษัท บิค คลีน จำกัด

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 : ทางบริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัลหัวหน้าดีเด่นประจำปี 2562 ให้แก่หัวหน้างานที่ได้รับคัดเลือกอีกด้วย


รายการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำปี

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด