ข่าวสารเว็บไซต์

บริษัท บิค คลีน จำกัด

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำปี


วันที่ 14 กันยายน 2563 : ทางบริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย และเป็นกันเอง ทาง Big Clean จึงสอดแทรก กิจกรรมวันเกิด และ ตอบคำถามแลกของรางวัลเข้าไปด้วย จึงทำให้การประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในด้านการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก
 


รายการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด