เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิค คลีน จำกัด

เกี่ยวกับเรา

About us

Company History

BIG CLEAN ผู้ให้บริการด้านทำความสะอาดตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ด้วยประสบการณ์ด้านทำความสะอาด จึงทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ลูกค้าให้การยอมรับอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,500 คน มีหน่วยงานให้บริการ (งานประจำและโครงการ) มากกว่า 500 หน่วยงาน สามารถรับงานทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกรูปแบบ เพื่อรองรับให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะดูแล รักษาความสะอาดให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับ

Vision

เราต้องการก้าวขึ้นสู่ “ความเป็นผู้นำ” ด้านการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก  โดยเฉพาะการทำความสะอาดตึก บ้าน โรงงาน อาคารสูง  สร้างสรรค์รับผิดชอบในผลงานบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา มีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติ สภาพแวดล้อม สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

Mission
CLIENTS

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา

CONTEXT

สร้างสรรค์ธรรมชาติที่ยั่งยืน  ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

CHANCE

สร้างโอกาสให้กับผู้คน  ด้วยการมอบความรู้ ความชำนาญ อาชีพ และรายได้

Objective

BIG CLEAN ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้ไปในแนวทางเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นไปในงานบริการทำความสะอาดบ้าน โรงงาน พื้นที่สูง อาคารรอบนอก เนื่องจากถือเป็นจุดแข็ง และบริษัทมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะด้าน

สารจากผู้บริหาร

Message from management


PANOTPORN THANATHORN
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

ผู้ก่อตั้งบริษัท BIG CLEAN COMPANY และดำรงตำแหน่ง CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านความสะอาดมากว่า 30 ปี 

"เราทำงานแบบมืออาชีพ โดยยึดถือคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการดูแลและบริการที่ดีที่สุดจากเรา เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุและเคมีที่เป็นชีวะบำบัด อีกทั้งยังเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด รวดเร็วและมีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม"

BIG CLEAN สร้างสรรค์ รับผิดชอบในผลงานบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา มีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติ สภาพแวดล้อม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส


My Skills
Immediately 90%
Experience 95%
Leadership 90%

SAHASAK THANATHORN
MANAGING DIRECTOR (MD)

จากรุ่นสู่รุ่น

ในวันนี้ BIG CLEAN ปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อให้ได้งานบริการที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ตรงเวลา ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเป้าหมายของเรา คือการพัฒนาองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็น Professional ด้านงานบริการทำความสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ และมีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคตต่อไป


My Skills
Innovation 80%
Management 90%
Attitude 85%

ทำไมต้องเรา

Why us

QUALITY ASSURANCE POLICY

เรามุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยใช้หลักกลยุทธ์ 4R's ในการทำงาน  หากเกิดความเสียหายหรือลูกค้ารู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการที่มีคุณภาพเพียงพอตามที่คาดหวัง เราก็มี "นโยบายการรับประกัน"

RECLEAN  หากทำแล้วไม่สะอาด  BIG CLEAN ยินดีทำความสะอาดให้ใหม่อีกครั้ง

REPAIR  ซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย

REFUND  คืนเงินค่าบริการ

RECTIFY  ชดใช้ค่าเสียหาย

BC

TRAINING COURSE

เรามุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ โดยมีการจัดอบรมพนักงานตามหลักสูตร ที่คิดค้นด้วยประสบการณ์การบริหารงานกว่า 27 ปี

KEEN

สร้างสรรค์ธรรมชาติที่ยั่งยืน ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชีวภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษกับน้ำและอากาศ

PROMINENT POINT

EQUIPMENT  อุปกรณ์ที่ทันสมัย ผสมผสานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สะดวกต่อการใช้งาน รักษาภาพลักษณ์ของลูกค้าและองค์กร

SAFETY  เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีการตรวจเช็ค ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการทำงานทุกครั้ง

CERTIFICATE  บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001-2015 ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

CHEMICAL  เราใช้น้ำยาทำความสะอาดจากบริษัทชั้นนำของประเทศ และยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ALLIANCE COMPANY

ทางเรามีบริษัทในเครือที่ให้บริการงานซ่อมหรือ SUPPORT ต่างๆ ซึ่งนอกจากความสะอาด ยังดูแลและ MAINTENANCE อีกด้วย

S.THANATHORN

- ให้บริการเช่ากระเช้าไฟฟ้า

- ฟื้นฟู หน้าหินธรรมชาติ

- ซ่อม จัดการระบบไฟฟ้า ประปา

- ทาสี ซ่อมแซม รอยร้าว รอยรั่ว กระเบื้องแตก และทากันซึม

SRITHANAMIT

- งานยิงโพลีซิลิโคน (PU) ขอบเฟรมกระจก และงานยิงซิลิโคน

- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน

- ซ่อมน้ำรั่วและรอยซึมอาคาร

- ทาสี ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร