ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท บิค คลีน จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

Big Clean - Big Smile ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มสู่สังคม

บริษัท บิค คลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคเงินสมทบให้กับแผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า เพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดและโรคมะเร็งปอด

บริจาค เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา

บริษัท บิค คลีน จำกัด ได้บริจาค เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา(syringe pump) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง(ภาค 310C) ให้กับ โรงพยาบาลเลิดสิน

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบางลำภู จ.เพชรบุรี

วันที่ 02 พ.ย. 2564 บริษัท บิค คลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบางลำภู จ.เพชรบุรี

Big Clean - Big Smile ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มสู่สังคม

บริษัท บิค คลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคเงินสมทบให้กับแผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า เพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดและโรคมะเร็งปอด

Read more

บริจาค เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา

บริษัท บิค คลีน จำกัด ได้บริจาค เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา(syringe pump) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง(ภาค 310C) ให้กับ โรงพยาบาลเลิดสิน

Read more

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบางลำภู จ.เพชรบุรี

วันที่ 02 พ.ย. 2564 บริษัท บิค คลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบางลำภู จ.เพชรบุรี

Read more