ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท บิค คลีน จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารบริษัท

วันมาฆบูชา พ.ศ. 2565

บริษัท บิค คลีน จำกัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนถวายหลวงปู่หยด อาภากโร สร้างศาลาพิจารณาธรรมเขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

วัคซีนเข็ม 3

ฉีดแล้วนะ. ผ่านไปด้วยดีกับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ของเหล่าพนักงาน Big Clean

Happy Chinese New Year 2022

บริษัท บิค คลีน จำกัด จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year 2022 พร้อมใจกันกราบไหว้ขอพร"ตี่จู่เอี๊ยะ" เพื่อเป็นสิริมงคล

วันมาฆบูชา พ.ศ. 2565

บริษัท บิค คลีน จำกัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนถวายหลวงปู่หยด อาภากโร สร้างศาลาพิจารณาธรรมเขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

Read more

วัคซีนเข็ม 3

ฉีดแล้วนะ. ผ่านไปด้วยดีกับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ของเหล่าพนักงาน Big Clean

Read more

Happy Chinese New Year 2022

บริษัท บิค คลีน จำกัด จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year 2022 พร้อมใจกันกราบไหว้ขอพร"ตี่จู่เอี๊ยะ" เพื่อเป็นสิริมงคล

Read more