ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท บิค คลีน จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรม

กิจกรรมอบรมการดับเพลิงที่ถูกวิธี

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงที่ถูกวิธี ให้กับกลุ่มหัวหน้าโฟร์แมน เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ และยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำปี

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด

กิจกรรมอบรมการดับเพลิงที่ถูกวิธี

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงที่ถูกวิธี ให้กับกลุ่มหัวหน้าโฟร์แมน เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ และยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน

Read more

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำปี

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงานประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด

Read more

กิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน

บริษัท บิคคลีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในเชิงการปฎิบัติงาน เสริมทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด

Read more